Kruunuvuorenlampi

Näkymä Kruunuvuorenlammen pohjoispäähän (Kuva: Toni Amnell )
Näkymä lammen eteläpäähän, joka on soistumassa (Kuva: Toni Amnell)
Näkymä lammen itärannalle (Kuva: Toni Amnell)
Näkymä lammen länsirannalle (Kuva: Toni Amnell)
Näkymä lounaaseen (Kuva: Toni Amnell)
Näkymä luoteeseen (Kuva: Toni Amnell)
Näkymä Kruunuvuorenlammen länsipuolen kalliolta länteen kantakaupunkiin (Kuva: Toni Amnell)
Kuva: Päivi Onkamo
Kuva: Päivi Onkamo
Kosteikko Kruunuvuorenlammelta tultaessa (Kuva: Toni Amnell)
Jäiden lähtöä Kruunuvuorenlammella (Kuva: Toni Amnell)
Palanut huvila lammen koillispuolella (Kuva: Toni Amnell)