Valtakunnallisesti arvokas kallioalue (= Koirasaarentien metsä)

Suomen ympäristökeskus SYKE määritteli v. 2004 Koirasaarentien pohjoispuolisen kallioalueen yhdeksi Helsingin kolmesta ”valtakunnalli­sesti arvokkaasta kallioalueesta”. Alue on yhtenäinen ja rajautuu selvästi Koirasaarentiehen, öljysatamaan, Päätiehen ja Henrik Borgströmin tiehen.

Laajasalo-Degerö Seura sekä monet muut tahot, mm. Helsingin luon­non­suojeluyhdistys Helsy, Pro Kruunuvuori –liike, paikalliset taloyhtiöt ja yksittäiset henkilöt, ovat toistakymmentä vuotta taistelleet alueen säilyt­tämiseksi viher- ja virkistysalueena, mutta hävisimme taistelun. Viimeisenä vaiheena korkein hallinto-oikeus (KHO) hylkäsi seuran valituslupahakemuksen 31.10.2013, joten alue rakennetaan. Se on nimetty Borgströmimäeksi.

Seuran kannaottoja voi lukea tästä http://www.laajasalo.net/tietoa-seurasta/kannanotot/

******************************

Kallioalueen tuhoaminen on jo aloitettu (Kuva: Riitta Brelih)
Kuva: Riitta Brelih
Kuva: Riitta Brelih
Metsässä on tammista ja ... (Kuva: Riitta Brelih)
... ja vaahteroista koostuva jalopuumetsä (Kuva: Riitta Brelih)
Siellä kasvaa myös saarnia ja .... (Kuva: Riitta Brelih)
... ruotsinpihlajia. (Kuva: Riitta Brelih).
Metsässä on monenlaisia jäkäliä... (Kuva: Riitta Brelih)
... ja kääpiä, joiden kartoitusta ei ole tehty. (Kuva: Riitta Brelih)

 

Toisen vuoden marjoja katajassa (Kuva: Riitta Brelih)
Purolaakso (Kuva: Riitta Brelih)
Polkuverkosto on hyvä ja kovassa käytössä kesät ... (Kuva: Riitta Brelih)
... ja talvet. (Kuva: Riitta Brelih)
Katajanorapihlajaruoste (Kuva: Riitta Brelih)
Metsässä on paljon soita (Kuva: Riitta Brelih)
Syksyinen suo (Kuva: Riitta Brelih)
Palokärki on pistänyt kannon säpäleiksi (Kuva: Riitta Brelih)
Viipurin rapakivi (Kuva: Riitta Brelih)
Metsässä kasvaa raate ja maariankämmekkä, jotka ovat Helsingissä huomionarvoisia kasveja. Kuvassa raate. (Kuva: Riitta Brelih)
Sudenmarja (Kuva: Riitta Brelih)
Mustakonnanmarja (Kuva: Riitta Brelih)
Keltamatara (Kuva: Riitta Brelih)
Koiran tassut kalliolla
Tassut valtakunnallisesti arvokkaalla kallioalueella (Kuva: Riitta Brelih)