Raportteja

(Päivitetty 27.11.2014)

******************************

Helsingin kaupungin meluselvitys 2012 ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma

Helsingin kaupungin uusin meluselvitys valmistui 2012. EU:n meludirektiivin mukainen meluselvitys tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2007 ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma kesällä 2008. Meluselvitykset ja toimintasuunnitelmat uusitaan viiden vuoden välein. Meluntorjunnan toimintasuunnitelman tarkistus valmistuu 2013. Näillä sivuilla voit tarkastella meluselvitysten tuloksia ja tutustua kaupungin toimenpiteisiin liikennemelun vähentämiseksi

http://www.hel2.fi/ymk/meluselvitys/

***

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisu 6/2007: Helsingin kaupungin meluselvitys http://www.hel2.fi/ymk/meluselvitys/tiedostot/Julkaisu_FIN_2007.pdf

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisu 15/2008: Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008  -

http://www.hel.fi/hel2/ymk/meluselvitys/toimintasuunnitelma/

********************

Kuva: Riitta Brelih

Helsingin matelija- ja sammakkoeläinlajisto sekä tärkeät matelija- ja sammoeläinalueet 2007. Jarmo Saarikivi, Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2008.

http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-08-08.pdf, ks. s. 19

******************************

Kuva: Riitta Brelih

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on julkaissut raportin ”Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Uudellamaalla”. Helsingissä on jäljellä enää kolme "valtakunnallisesti arvokasta kallioaluetta", joista yksi on Koirasaarentien ja Henrik Borgströmintien/Päätien välinen metsäalue (kohde 18), toinen on Viikissä (kohde 19) ja kolmas Mustavuoressa (kohde 20).

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Geologiset_muodostumat/Kalliot/Valtakunnallisen_kallioalueinventoinnin_aluekohtaiset_raportit

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Geologiset_muodostumat/Kalliot/Valtakunnallisen_kallioalueinventoinnin_aluekohtaiset_raportit

> Uusimaa

ISBN 952-11-1721-4 (nid.), ISBN 952-11-1722-2 (pdf), ISSN 1238-8610

****************************** 

Kuva: Riitta Brelih

Helsingin kaupungin ympäristökeskus on julkaissut geologi Antti Sallan toimittaman raportin Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet Helsingissä”. Selvityksen tarkoituksena on ”dokumentoida Helsingin kallioperän ja maaperän kohteet, joilla on tieteellistä, opetuksellista tai luonnonsuojeluarvoa. Selvityksen toivotaan edistävän tietoisuutta geologisista luontokohteista ja johtavan niiden yleisempään arvostukseen ja säilymiseen tuhoutumiselta”. Laajasalossa on monta tällaista kohdetta. Raportti löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta:

"Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet Helsingissä"

http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-06-04.pdf

ISBN 952-473-384-6, ISSN 1235-9718

******************************

Hiltunen Laura. 2001. Stansvikin kartanopuiston puu- ja ruohovartinen kasvillisuus ja kasvisto. Helsingin kaupunki, rakennusvirasto, viherosasto. Rakennusviraston julkaisuja 2001:15.

http://www.hel.fi/static/ksv/www/Projektialueet/Kruunuvuorenranta/pdf/stansvik.pdf

(Huom. linkki ei toimi. Julkaisu on ilmeisesti poistettu kaupungin sivuilta.)

******************************

2003:1 Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen: Stansvikin kartanoalue; Ympäristöhistoriallinen selvitys (yhteistyö HKR:n kanssa). (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja ISBN 952-473-025-1, ISSN 0787-9024).  http://www.hel.fi/static/ksv/www/Projektialueet/Kruunuvuorenranta/pdf/Stansvik_osa1_s1_20_180603_netti.pdf

(Huom. linkki ei toimi. Julkaisu on ilmeisesti poistettu kaupungin sivuilta.)

******************************

2003:3 Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy (yhteistyö HKR:n kanssa): Stansvikin kartanoalue – Hoito- ja kehittämisperiaatteita sekä suosituksia jatkosuunnittelulle. (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston selvityksiä ISSN 1235-4104).

http://www.hel.fi/static/ksv/www/Projektialueet/Kruunuvuorenranta/pdf/2_osa_120603_netti.pdf

(Huom. linkki ei toimi. Julkaisu on ilmeisesti poistettu kaupungin sivuilta.)

******************************

2001:15 / Viherosasto
Stansvikin kartanopuiston kasvillisuusinventointi – puu- ja ruohovartiset kasvit
Vastuuhenkilö: Roy Koto, Helsingin kaupungin rakennusvirasto, p. 09 310 38644

**************************

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on julkaissut Retkeilijän kivioppaan, joka löytyy sähköisenä tästä http://arkisto.gtk.fi/ej/ej78.pdf

******************************