Kannanotot

Seuran kannanottoja 2018

Mielipide Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaava muutokseen, Oas 1234--01/17

Koirasaarentie

Suunnitelma ei ole hyvän kaavoitustavan mukainen. 

Keväällä 2017 pidetyssä ylipormestarin asukasillassa yliarkkitehti Ulla Kuitunen kertoi Laajasalon nykyisen pientaloasutuksen säilyvän.

Nyt esitetyt korkeat kerrostalot pientalokortteleihin Koirasaarentien eteläpuolella saattavat viereiset pientalotontit kohtuuttomaan asemaan. Koirasaarentien eteläpuoli tuleekin täydentää vanhaa pientaloaluetta täydentävällä mittakaavaan ja rakentamistapaan sopivalla pientaloasutuksella.

Koirasaarentien pohjoispuolen kerrostaloalue on valtakunnallisestikin merkittävä ja suojeltu alue, alueella on professori Olli Kivisen laatima kaava ja arkkitehtuuriltaan tyylipuhtaat rakennukset. Rakennukset on uudemmissa kaavoissa merkitty sr-2–suojelumerkinnällä. Suunnitelmassa esitetty täydennysrakentaminen on täysin ristiriidassa vanhan alueen kanssa. Rakennusmassojen korkeus, suunnat ja muodot ovat vieraita suojellussa ympäristössä. Suunnitelmat tulee laatia uudestaan ottaen lähtökohdaksi korkealaatuinen sovittaminen ympäristöönsä. Koirasaarentien varren lisärakentamisessa tulee huomioida katuvarren tilojen varaaminen liike- ja/tai monikäyttötiloiksi elävän ja toimivan katumiljöön saavuttamiseksi.

Ilomäentie

Laajasalon yhteydet Herttoniemen ja Roihupellon suuntaan tulee pitää avoinna tulevia liikenneratkaisuja varten. Puistoalueille esitetty lisärakentaminen tukkii tärkeitä suuntia pohjoiseen. Marunakujan ja Yliskylänkaaren puistoalueet on pidettävä vapaina mahdollisina raitiotielinjauksina kohti Herttoniemeä ja Roihupeltoa. Esitetyt rakentamiset on poistettava näiltä linjauksilta.

Laajasalossa 26.02.2018

 

Laajasalo-Degerö Seuran valitus Hallinto-oikeuteen Laajasalon Kruunuvuoren asemaavan muutoksen nro 12330 hyväksymisestä. Luo koko valitus liitteestä (Valitus LDS Kruunuvuori)

Laajasalo-Degerö Seuran vastaselvitys Stansvikinkallion valituksesta. Luo koko valitus liitteestä (Vastaselvitys Stansvikinkallio)

Laajasalo-Degerö Seuran vastaselvitys Kaivoskallion valituksesta. Luo koko valitus liitteestä (Vastaselvitys kaivoskallio)

 

Laajasalon ratikan yhteys Jokeri-linjalle

Laajasalo-Degerö Seura ehdottaa että, Laajasalon ratikan linjaus yhdistetään Jokeri-linjalle. Yhteys palvelisi sekä Laajasalon että Sörnäisten Nihdin ja Sompasaaren asukkaita erinomaisesti. Linjan kuormitus olisi molemminsuuntainen, sijaitseehan suuri osa työpaikoista Jokeri-linjan suunnassa. Lisäksi etuna on asukkaille tärkeiden Laajasalon liikuntapuiston, Vartiosaaren ja Ramsinniemen säilyminen virkistysalueina. Linjaus mahdollistaa raitiovaunuvarikon järkevän sijoituksen, esimerkiksi Roihupeltoon teollisuusalueelle. Ns. ”saaristoratikasta” Vartiosaaren kautta Vuosaareen tulee luopua huonosti asukkaita palvelevana, hyötysuhteeltaan erittäin kalliina ja ympäristön suhteen vahingollisena.

Laajasalo-Degerö Seura, Johtokunta

Laajasalon raitiotielinja yhdistettävä Jokeri-linjalle ja raitiovaunuvarikko on sijoitettava jo päätetyn Jokerivarikon yhteyteen Roihupeltoon.

Laajasalon raitiotielinja yhdistettävä Jokeri-linjalle  

Laajasalon raitiotien linjaus tulee yhdistää Jokeri-linjalle, koska Laajasalosta ulospäinsuuntautuva työmatkaliikenne on Helsingin Kaupungin tutkimustenkin mukaan suuntautunut muualle kuin keskustaan.

Raitiovaunuvarikko on sijoitettava jo päätetyn Jokerivarikon yhteyteen Roihupeltoon. Tästä saadaan Helsingin kaupungille merkittävää kustannussäästöä, kun Jokerilinjan ja Kruunusiltojen raitiovaunut huolletaan ja säilytetään samalla varikolla. Raidelinjaus Herttoniemen suuntaan on ollut mukana jo vuoden 2002-2013-2015 kaava- ja liikennesuunnitelmissa joten siinä ei ole mitään uutta, tai estettä.  

Ns. ”saaristoratikasta” Laajasalosta Vartiosaaren kautta Vuosaareen tulee luopua huonosti asukkaita palvelevana, hyötysuhteeltaan erittäin kalliina ja ympäristön suhteen vahingollisena.

Laajasalo-Degerö Seura ehdottaa kuvan mukaisesti uutta lisälinjausta Jokeri radalle Laajasaloon.

Vartiosaari on jätettävä vapaaksi meren saareksi.  

Nyt voidaan jo aika varmasti päätellä, ettei Vartiosaarta rakenneta ainakaan lähitulevaisuudessa, joten ei ole mitään järkeenkäypää syytä rakentaa raitiovaunuille huoltohallia Laajasalon ranta/liikunta-alueelle.  

Laajasalo Degerö Seuran ehdotus

Laajasalon liikuntapuistoa on kehitettävä.  

Laajasalon liikuntapuistoa on kehitettävä kasvavan asukasmäärän keskeisenä virkistysalueena. Samalla esitetty täydennysrakentamisen asuntosuunnittelu on lopetettava ja liikuntapuistoa kehitettävä palvelemaan laajenevaa asukasmäärää.  

Laajasalo-Degerö seuran ehdotus liikuntapuiston kehitykseen.  (katso kuva) 

Laajasalo-Degerö Seura ry, Osmo Rantakari, puheenjohtaja

Allekirjoita Adressi: https://www.adressit.com/laajasalon_raitiotielinja_yhdistettava_jokeri-linjalle_ja_raitiovaunuvarikko_on_sijoitettava_jo_paat