Kannanotot

PDF-tiedostoJollaksen kartano idealuonnos 2.3.2020_PDFa2b.pdf (1.5 MB)
Julkaistu 19.2.2020
PDF-tiedostoOsallistumis- ja arviointisuunnitelma 1466-00-20.pdf (650 kB)
Julkaistu 19.2.2020
PDF-tiedostoOsallistumis- ja arviointisuunnitelma 1469-00-20.pdf (153 kB)
Julkaistu 19.2.2020
PDF-tiedostoOsallistumis- ja arviointisuunnitelma 1472-00-20.pdf (302 kB)
Julkaistu 19.2.2020
PDF-tiedostoSaatekirje 1472-00-20.pdf (90 kB)
Julkaistu 19.2.2020
PDF-tiedostoSaatekirje Jollaksen kartano.pdf (92 kB)
Julkaistu 19.2.2020
PDF-tiedostoSaatekirje1469-00-20.pdf (91 kB)
Julkaistu 19.2.2020

Vartiosaari säilytettävä virkistyskäytössä!

Laajasalon raitiotielinja yhdistettävä Jokeri-linjalle ja raitiovaunuvarikko on sijoitettava jo päätetyn Jokerivarikon yhteyteen Roihupeltoon.

Laajasalon raitiotielinja yhdistettävä Jokeri-linjalle  

Laajasalon raitiotien linjaus tulee yhdistää Jokeri-linjalle, koska Laajasalosta ulospäinsuuntautuva työmatkaliikenne on Helsingin Kaupungin tutkimustenkin mukaan suuntautunut muualle kuin keskustaan.

Raitiovaunuvarikko on sijoitettava jo päätetyn Jokerivarikon yhteyteen Roihupeltoon. Tästä saadaan Helsingin kaupungille merkittävää kustannussäästöä, kun Jokerilinjan ja Kruunusiltojen raitiovaunut huolletaan ja säilytetään samalla varikolla. Raidelinjaus Herttoniemen suuntaan on ollut mukana jo vuoden 2002-2013-2015 kaava- ja liikennesuunnitelmissa joten siinä ei ole mitään uutta, tai estettä.  

Ns. ”saaristoratikasta” Laajasalosta Vartiosaaren kautta Vuosaareen tulee luopua huonosti asukkaita palvelevana, hyötysuhteeltaan erittäin kalliina ja ympäristön suhteen vahingollisena.

Laajasalo-Degerö Seura ehdottaa kuvan mukaisesti uutta lisälinjausta Jokeri radalle Laajasaloon.

Vartiosaari on jätettävä vapaaksi meren saareksi.  

Nyt voidaan jo aika varmasti päätellä, ettei Vartiosaarta rakenneta ainakaan lähitulevaisuudessa, joten ei ole mitään järkeenkäypää syytä rakentaa raitiovaunuille huoltohallia Laajasalon ranta/liikunta-alueelle.  

Laajasalo Degerö Seuran ehdotus

Laajasalon liikuntapuistoa on kehitettävä.  

Laajasalon liikuntapuistoa on kehitettävä kasvavan asukasmäärän keskeisenä virkistysalueena. Samalla esitetty täydennysrakentamisen asuntosuunnittelu on lopetettava ja liikuntapuistoa kehitettävä palvelemaan laajenevaa asukasmäärää.  

Laajasalo-Degerö seuran ehdotus liikuntapuiston kehitykseen.  (katso kuva) 

Laajasalo-Degerö Seura ry, Osmo Rantakari, puheenjohtaja

Allekirjoita Adressi: https://www.adressit.com/laajasalon_raitiotielinja_yhdistettava_jokeri-linjalle_ja_raitiovaunuvarikko_on_sijoitettava_jo_paat