Palaute Yliskylän viheralueista 27.9.2010

Vastaanottaja: Helsingin kaupungin Rakennusvirasto,aluesuunnittelija Birgitta Rossing

 

Yleisesti Laajasalo Degerö seura on sitä mieltä, että Yliskylän viheralueet ja kadut ovat hyvässä kunnossa ja palvelevat hyvin asukkaita. Erityisen ilahtuneita olemme siitä, että saarellamme on paljon ulkoilumahdollisuuksia luonnoltaan hyvin monipuolisilla metsäalueilla. Yliskylässä erityinen viihtyisyystekijä on, että myös kevyt liikenne on aikanaan hyvin huomioitu suunnittelussa, ja moneen paikkaan pääsee nopeammin kävellen kuin autolla.

 

Puustonhoito on kuitenkin ollut Laajasalossa monin paikoin liian järeää, esimerkkinä Tullisaari ja Tikkaripuisto. Yleisesti seura toivookin, että viheralueita, niin puistoja kuin etenkin metsiä, käsiteltäisiin mahdollisimman kevyesti asuinalueemme viihtyisyyden säilyttämiseksi.

 

Nopeita toimia vaatisi ainoastaan alueella 6 olevan tyhjillään olevan päiväkodin ympäristö, josta on tullut nuorison riehumispaikka.

 

Metsät

 

Alueella on monia hienoja ja monipuolisia metsiä, komeimpia ehkä Aittasaaren metsät lohkoissa 16 ja 17, mutta myös alueet 1, 2, 3, 9, 10, 13 ja 14 ovat arvokkaita. Metsät sopivat nyt hienosti ulkoiluun ja luonnon tarkkailuun, joten toivomme, että ne säilytetään mahdollisimman luonnontilaisina.

 

Moniin kohteisiin voisi hyvin lisätä lahopuuta: kun puita joudutaan joskus kaatamaan, rungot olisi hyvä jättää metsään. Tällaisia paikkoja ovat ainakin 1, 2, 3 ja 13. Ainakin Aittasaaressa lohkoilla 16 ja 17 näin on jo menetelty, mikä on oikein hyvä asia. Jotkut asukkaat voivat kokea maassa lojuvat rungot epäsiisteiksi, mutta opaskylteillä ja järjestetyillä retkillä voidaan kertoa asukkaille lahopuun merkityksestä metsälajistolle ja sen monimuotoisuudelle.

 

Myös tiheiköt ovat arvokkaita eläinten suojapaikkoina ja ravinnon lähteinä, sekä suojaavat melulta. Niinpä toivomme, että metsiä ei käsiteltäisi liian avariksi.

 

Joillakin metsäalueilla on vieraslajia jättibalsamia, jonka poistamiseksi voisi järjestää kitkentätalkoita. Sitä on ainakin kohteissa 9 ja 13.

 

Puistot

 

Alueen puistot ovat pääosin hyvässä kunnossa. Asukkaat ovat pikemminkin ihmetelleet, miksi hoitotoimet ovat olleet niin voimakkaita ja vaatineet paljon työvoimaa ja koneita. Meille riittäisi kevyempikin puistoista huolehtiminen.

 

Esimerkiksi kohteessa 4 olevan koirapuiston kunnostus vaati pitkän ajan ja vei alueelta kaikki tiheiköt, joissa koirat viihtyivät. Samalla koira-aitauksen vieressä oleva leikkipuisto jäi suojattomammaksi liikenteen haitoille, kun suojaavat puut koira-aitauksen ja tien välistä kaadettiin pois. Seura toivookin, että puun kaadoista nyt syntyneisiin aukkopaikkoihin istutettaisiin korvaavaa puustoa.

 

Samoin kohteen 8 Kiiltomadonpuiston kunnostus on ollut voimakas toimenpide, joka on jatkunut jo yli vuoden tuottaen meluhaittoja. Alueen kulkuväylistä on tehty todella leveitä, männikköä on käsitelty todella rajusti poistaen kaikki aluskasvillisuus ja pensaat. Etenkin metsänpohjan peittäminen uudella multakerroksella näytti olevan viikkoja kestävä työ, jonka tarpeellisuus ei asukkaille selvinnyt. Kiiltomadonpuisto kyllä kaipasi kohennusta, mutta hyvään lopputulokseen olisi varmasti päässyt säilyttävämmälläkin otteella.

 

Kiiltomadonpolun lähellä olevat puistoalueet 7 ja 8 olisivat mielestämme hyvä paikka kokeilla hallitun hoitamattomuuden alueita, joilla monipuolistetaan kaupunkilajistoa ja vähennetään hoitotyön määrää. Nurmikentille voisi sopia joitakin niittykohteita. Näistä olisi hyötyä myös viereisen koulun biologian opetukselle.

 

Samoille alueille 7 ja 8 sopisivat yleisessä käytössä olevat marjapensaat ja hedelmäpuut, samaan tapaan kuin kirkon luona kohteessa 6. Marjapensaat ovat olleet kävijöiden suosiossa myös toisaalla Laajasalossa Aino Acten huvilan lähellä, joten niitä voisi istuttaa laajemminkin.

 

Nopeita toimenpiteitä vaativat alueet

 

Kohteessa 6 on käytöstä poistettu päiväkoti, josta on tullut nuorison riehumispaikka. Alueen ympärillä on ympäriinsä lasinsiruja ja roskia, ja hylätyn rakennuksen ikkunoita kivitetään.

 

Lisäksi puiston 6 laidassa on penkki, joka on laitapuolen kulkijoiden suosiossa, ja jonka ympäristö on melkein aina roskainen. Nyt juuri itse penkkikin on rikottu.

 

Purettavaksi tuomitun päiväkodin yhteydessä ollut pieni leikkipuisto on samoin käynyt käyttökelvottomaksi, koska siellä on tehty ilkivaltaa ja siellä viihtyy nykyään muita kuin leikkipuiston varsinaista kohderyhmää.

 

Leikkipuisto olisi tarpeellinen vieressä kirjaston rakennuksessa toimivalle Ryhmäperhepäiväkoti Nuppulalle, jolla ei nyt ole käytössään minkäänlaista piha-aluetta. Nuppulan lapset ulkoilevat aamupäivällä leikkipuistoissa eri puolilla Laajasaloa, mutta oma piha olisi tarpeellinen iltapäivällä, kun lapset mielellään tuodaan ulos heidät odottaessaan hakijoita. Voisikohan sen kunnostaa Nuppulan käyttöön?

 

Kohteessa 6 on myös ostoskeskuksen takana oleva alue, jossa on pysäköintikielto, mutta jossa on jatkuvasti 1-4 luvattomasti pysäköityä autoa. Autot ovat kevyen liikenteen väylällä liikkuvien tiellä, ja lisäksi ne ovat pilanneet pienen nurmialueen, kun se on jatkuvasti pysäköintialueena.

 

 

Laajasalo Degerö Seuran puolesta,

Laajasalossa 27.9.2010

 

Timo Korpela,                           Piia J. Häkkinen, 

pj.                                            luontotoimikunnan pj.