Mielipide maakuntakaavasta 15.6.2011

Uudenmaan liitto

Esterinportti 2 B

00240 Helsinki

 

Viite: Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, luonnos

 

                                                                  MIELIPIDE

 

Uudenmaan liiton laatima 2.vaihemaakuntakaavan luonnos on Laajasalon asukkaiden kannalta varsin oikeaan osunut.

 

Helsingin osalla maakuntakaavassa tulee kuitenkin enemmän korostaa virkistysalueiden tärkeyttä ja kaikinpuolista ekologista merkitystä. Tiivis asutus tarvitsee hyvät virkistysalueet, täten parannetaan seudun asukkaiden terveyttä ja viihtyvyyttä. Tulee korostaa myös virkistysalueiden aiheuttamaa liikenteen vähenemistä, asukkaiden ei tarvitse lähteä muualle etsimään luontoelämyksiä.

 

Seura on erityisen tyytyväinen Laajasalon itäisen osan ja Vartiosaaren säilyttämisestä kasvavan asukasmäärän ja yhä kauempaakin tulevien ihmisten virkistyskäytössä, merenrantoineen, puistoineen ja Aittasaaren lehtomaisine, kasvillisuudeltaan rikkaine metsineen ja ulkoilureitteineen.

 

Tämän voimassa olevan Helsingin yleiskaavan mukaisen Itä-Helsingin kulttuuripuiston merkitys kasvaa seudullisesti erittäin tärkeäksi, kun rakentamisen painopiste Helsingissä siirtyy itään päin ja kaupunginosat tiivistyvät. Laajasalo, Tammisalo, Marjaniemi, Itäkeskus, Puotila ja Vuosaari rantaviheralueineen kehystävät tätä merellistä puistoa, jonka keskeisenä helmenä on Vartiosaari, kuten Seurasaari on lännessä. Vartiosaari tulisikin jo merkitä maakuntakaavassa virkistysalueeksi.

 

Visiona on pidettävä mielessä, että esimerkiksi Vantaan joskus yhdistyessä Helsinkiin rakentamattomat merenranta-alueet koetaan metropolialueen asukkaiden kesken uudella tavalla yhteisinä ja äärettömän arvokkaina virkistyksen lähteinä. Helsingin vihersormet toimivat asukkaiden virkistysreitteinä ja eläimistön kulkureitteinä merenrannan ja sisämaan välillä.

 

Näiden seudullisesti ja samalla paikallisestikin tärkeiden virkistysalueiden säilyttäminen ylemmän asteen kaavoissa on ehdottoman tärkeää. Vain näin voidaan turvata asukkaiden yleinen etu, kunnallinen päätöksenteko ei saa tätä vaarantaa.

 

Toivomme vielä, että maakuntakaavan noudattamista valvottaisiin tarkemmin, tällä hetkellä Laajasalossa Stansvik-Tullisaari vihervyöhyke uhkaa kaventua kolmasosaan maakuntakaavan mukaisesta Helsingin kaavoitustoimien johdosta.

 

Laajasalossa 15.6.2011

 

Anna-Riitta Summanen                                               Mika Penttinen

puheenjohtaja                                                            varapuheenjohtaja