Vetoomus Laajasalon postin säilyttämisestä 15.12.2011

Itella Oyj  

Postintaival 7 A

00230 Helsinki

Petri Aaltonen, johtaja, kuluttajapalvelut

Anna Lehtonen, verkostojohtaja

 

Aihe: Laajasalon postin sulkeminen

 

Itella on julkisuudessa ilmoittanut lopettavansa Helsingistä postin toimipisteen 00840 Helsinki. Me allekirjoittaneet vastustamme postin sulkemista ja vetoamme teihin Itellan toimipisteen ja nykyisten palveluiden säilyttämiseksi Laajasalossa. Haluamme tuoda esille asukkaiden tarpeet ja alueen erityiset olosuhteet.

 

Postin sijainti ostoskeskuksessa merkitsee keskeistä sijaintia. Se on Laajasalossa liikennöivien

bussilinjojen läheisyydessä: Ilomäentieltä, Reposalmentieltä ja Laajasalontieltä on lyhyt matka bussipysäkeiltä postiin. Samoin kävelymatkat Laajasalon keskustasta ovat kohtuulliset. Pysäköintipaikkoja on myös, mikä on tärkeää ottaen huomioon saaren ja kaupunginosan laajuus ja bussiliikennekatujen etäisyys useista asuinkaduista, erityisesti Jollaksessa. Laajasalo on kantakaupungin kokoinen alue, jonne on yksi siltayhteys Herttoniemestä. Laajasalosta

kuljetaan läpi Santahaminaan ja yksi osa-alue, Jollas, on yhden bussilinjan varassa.

 

Asukkaita on nyt n. 16 000. Vuonna 2012 alkaa Kruunuvuorenrannan alueen rakentaminen. Sinne on suunniteltu asuntoja n. 10 000 asukkaalle. Laajasalossa jo olevien kolmen kouluyksikön ja useiden päiväkotien lisäksi Kruunuvuoren rantaan on kaavoitettu tontit yhdelle koululle ja kahdelle päiväkodille. Myös nämä tarvitsevat postin palveluja, samoin kirjasto ja terveysasema.

 

Laajasalon liikenne pakkautuu jo nyt ahtaasti Herttoniemeen (metroyhteys) ja Itäväylälle. Liikenne on ruuhkaista ja bussit suurimmaksi osaksi täysiä tai lähes täysiä. Jos postin palvelut siirretään Herttoniemeen (esim. Linnanrakentajantielle), niistä tulee hankalasti saavutettavia. Lapsiperheet rattaineen eivät nytkään aina mahdu kumpaankaan suuntaan ensimmäiseen tai toiseenkaan bussiin, koska ratastilat ovat kovin varattuja. Lapsiperheet ostavat yhä enemmän mm. lastenvaatteita netistä, jolloin postin käyttö lisääntyy eikä vähene.

 

Laajasalossa on kaksi vanhusten palvelutaloa, joista Rudolf on yksi kaupungin suurimmista. Sofia on yksityisen yhdistyksen ylläpitämä 50 asukkaan talo. ”Jos posti suljetaan, lähes kaikkien asukkaiden postiasiat jäisivät omaisten hoidettaviksi”, totesi toiminnanjohtaja Tiina Kuisma. ”Kaikilla omaisia ei ole.”

 

Kaupungin ennusteen mukaan Laajasalossa tulee lähivuosina asumaan n. 7 000 eläkeikäistä henkilöä. Vanhusmäärän kasvua selittää osaksi kaupunginosan erityispiirre: vähäinen poismuutto alueelta. Rollaattorin ja pyörätuolin käyttäjien määrä lisääntyy kaiken aikaa, koska tulevaisuudessa laitoshoidon sijaan vanhukset hoidetaan kotonaan. Rollattorin välttämättömyys ei silti oikeuta sosiaaliviraston myöntämään vammaispalvelulain mukaiseen taksipalvelun käyttöön. Siinäkin useimmiten myönnetään vain neljä edestakaista matkaa kuukaudessa, ja matkoja yhdistellään. Se tarkoittaa tilauksen tekemistä useita päiviä aikaisemmin, ja edestakaiseen usean osoitteen matkakierrokseen saattaa mennä neljäkin tuntia, eivätkä autot saavu täsmälleen vaan valmiina joutuu odottamaan joskus tunteja. On kohtuutonta, että postissa asiointi muuttuisi näin voimia vaativaksi ponnistukseksi vanhukselle.

 

Ostoskeskuksen vieressä sijaitsee myös Suomen CP-liitto ry:n vammaisten palveluasuntoja. Heistä useimmat ovat pyörätuolin käyttäjiä ja tarvitsevat avustajan, jos joutuvat käyttämään julkista liikennettä. Yhteen edestakaiseen matkaan Herttoniemeen saattaa avustettavalta avustajineen kulua kaksi tuntia. Vammaisilla henkilöillä ko. aika olisi pois myönnetyistä henkilökohtaisen avustajan palvelutunneista, jotka tarvitaan muihin auttamisen ja hoitamisen tarpeisiin. Heikosti liikkuvan väen on erittäin vaikea käyttää asioidessaan bussia.

 

Lähellä postia sijaitsee Laajasalon kirkko, jonka aulakahviossa käy väkeä joka arkipäivä. Monet voivat yhdistää nyt kaupassa, postissa, kirjastossa, terveysasemalla ja kirkossa käynnit. Samalla toteutuu yhteisöllisyys, kun tavataan tuttuja ja tutustutaan uusiin ihmisiin. Laajasalossa on kylämäisiä piirteitä, sanovat myös tänne muualta tulevat koulujen ja palvelutalojen henkilökunnat.

 

Siksi huoli postin lopettamisesta on yhteinen. Useimmat tuntevat jonkun, jolle matka

Herttoniemeen on hankala tai ylivoimainen. Nykyisen Laajasalon R-kioskin tilat ovat ahtaat jo ilman postipalveluiden tuomaa lisäasiakkaiden ja tuotteiden määrää. Palvelun asiantuntemukseen ja laatuun myös luotetaan enemmän postin omissa toimipisteissä kuin asiamiesposteissa, joissa yrityksen varsinainen päätulo hankitaan muulla toiminnalla.

 

Yleinen kommentti on ollut, että miten ihmeessä posti ei kannata, kun siellä on aina väkeä. Vai onko ehkä niin, että vain yritysasiakkaat tekisivät siitä riittävän kannattavan.

 

Oheisen adressin postin säilyttämisen puolesta on allekirjoittanut Laajasalossa 2 025 henkilöä.

Lisäksi adressit.com –sivustolla olleen yksityishenkilön Tipa Tuomisen perustaman adressin

allekirjoitti n. 450 henkilöä.

 

Laajasalo-Degerö Seura yhtyy adressin allekirjoittajiin ja esittää mielipiteenään edellä  kerrottuihin seikkoihin vedoten, että postin toimipiste maantieteellisesti laajalla saarella on kansalaisille kuuluva peruspalvelu. Palvelun siirtäminen muualle tekisi siitä liian hankalasti tai ei ollenkaan saavutettavan isolle osalle saaren asukkaista.

 

Pyydämme Itellaa ottamaan huomioon kaupunginosan palvelutarpeen turvaamalla postin toiminnan jatkumisen Laajasalossa.

 

Helsingissä 15.12.2011

 

Laajasalo-Degerö Seura ry:n puolesta

Anna-Riitta Summanen, puheenjotaja

Marja-Liisa Laakkonen, sihteeri

Kari Laaksonen, johtokunnan jäsen, aluekappalainen, Roihuvuoren seurakunta