Aloite viljelypalstojen saamiseksi Laajasaloon 1.6.2012

Aloite viljelypalstojen saamiseksi Laajasaloon

 

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki,

Yleisten töiden lautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki, ja

Rakennusvirasto, PL 1500, 00099 Helsingin kaupunki

 

Laajasalo-Degerö Seuraan perustettiin keväällä 2009 Viljelypalstatoimikunta, kun viljelystä innos­tu­neet laajasalolaiset huomasivat Stansvikin alueen asemakaavaluonnokseen merkityn viljelypalsta-alueen. Alkukesällä 2009 seura ilmoitti kirjeitse rakennusvirastolle kiinnostuksensa ryhtyä tulevan palsta-alueen vuokraajaksi. Leila Strömiltä rakennus­viras­tosta saatiin puhelimitse vastaus, että vuok­rasopimus voidaan tehdä vasta, kun alueen rakentamisesta on päätetty, mutta että hyvä­mainei­nen kaupunginosayhdistys on rakennusvirastolle sopiva palsta-alueen vuokraaja.

 

Alkuvuonna 2011 Kruunuvuoren osayleiskaava sai lainvoiman ja siinä Stansvik on osoitettu virkis­tysalueeksi. Stans­vikin asemakaava ei ole saanut lainvoimaa. Asemakaava viljelypalsta-alueineen hyväksyttiin valtuustossa 14.9.2011. Päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

 

Viljelypalstatoimikunnan hanke on ollut toistaiseksi esillä vain seuran kotisivuilla, mutta siitä huo­li­mat­ta halukkaita vil­je­lijöitä on ilmaantunut jo 35. He eivät ole päässeet töihinsä, koska viljely­pals­ta-aluetta ei ole vieläkään toteutettu.

 

Siirtolapuutarhojen ja kesämajojen lisäksi Helsingissä on 39 viljelypalsta-aluetta. Yksikään niistä ei sijaitse Laaja­sa­los­sa, ja ne ovat laajasalolaisille julkisella liikenteellä vaikeasti saavutettavissa tai edel­lyttävät venettä, kuten viereisen Var­tio­saaren viljelyalue.

 

Kaupunkiviljely lisää alueen yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä ja luo alueelle positiivista identiteettiä. Viljelijöille reipas ulko­työ edistää niin mielen- kuin ruumiinterveyttäkin. Lapsille, ja meille aikui­sil­lekin, kasvun ihme on joka kerta mul­lis­tava kokemus.

 

Helsingin kaupungin ympäristöpalkinnon sai viime vuonna kaupunkiviljelyn uranuurtaja Dodo ry, joka on osoittanut, että kaupunkiviljely voi olla osa ruuantuotannon muutosta hajautettuun ja vähä­hii­liseen suuntaan.

 

Kaupungille viljelypalsta-alueet ovat edullinen ja hyödyllinen tapa palvella kaupunkilaisia ja Laaja­salossa, entisillä kar­ta­noiden pelloilla, on luontevaa jatkaa viljelyperinnettä. Stansvikin alueen noin 75 viljelypalstaa eivät tule tyydyttämään laajasalolaisten viljelyhaluja, ei etenkään öljysataman muu­tut­tua asuinalueeksi. Stansvikin lisäksi palstoja tarvitaan esi­mer­kiksi Sarvastonniitylle ja Tullisaareen lähemmäksi nykyistä asutusta.

 

Stansvik on merkitty osayleiskaavaan virkistysalueeksi ja palstaviljely on virkistysalueelle sopivaa toimintaa. Toi­vom­me, että rakennusvirasto jo tulevana kesänä rakentaa Stansvikin palsta-alueen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin myös muiden viljelypalsta-alueiden saamiseksi Laajasaloon sekä osoit­taa Laajasalosta lavaviljelyalueita.

 

Laajasalossa 1.6.2012

 

Anna-Riitta Summanen, puheenjohtaja

Markku Tilli, varapuheenjohtaja