Kruunuvuorenranta, Kruunuvuori, asemakaava ja asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2013

Helsingin kaupunki, Kirjaamo

Kaupunkisuunnitteluvirasto

PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI                               11.1.2013

 

Viite: Laajasalo, Kruunuvuorenranta, Kruunuvuori, asemakaava ja asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

MIELIPIDE

 

Laajasalo-Degerö Seura ry (jäljempänä LDS) esittää seuraavan mielipiteen suunnittelun

lähtökohdista:

 

  • Kaavoitustoimikuntamme puheenjohtaja Markku Tilli (MT) tapasi kaavan valmistelija

arkkitehti Elina Ahdeojan saamamme kutsun mukaisesti 17.12.12 klo 16:00 – 18:00

Laajasalon kirjastossa

 

  • Käydyssä esittelykeskustelussa oli mukana muitakin laajasalolaisia esittämässä

kysymyksiä sekä tekemässä ehdotuksia suunnittelun lähtökohdiksi. Keskusteluista ei

tehty mitään muistiota, mutta toivottiin, että esittelijä kirjaa ne itselleen muistiin.

Esittelijä totesi esittelyn aikana, ettei mitään kirjallista mielipidettä tarvitse vielä tehdä

aiheista, jotka tulivat esille näin suunnittelun vasta käynnistyessä ja, että hän kyllä

muistaa ne

 

  • Arviointisuunnitelmassa kyllä todetaan, että mielipiteensä voi esittää myös suullisesti

kaavan valmistelijalle, mutta miten voidaan luottaa siihen, että hän ne muistaa, kun ei

keskustelun aikana tehnyt mitään muistiinpanoja?

 

Edellä olevaan viitaten LDS katsookin aiheelliseksi esittää jo suullisesti 17.12.12 MT:n

esittämän mielipiteen näin kirjallisesti:

 

  • Haakoninlahti 1:n asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 5.1.12. Haakoninlahti 1:n

asemakaavan laadinnan yhteydessä LDS:lle ilmoitettiin kysyttäessä, että

Haakoninlahti 1:een aiottu joukkoliikenteen lauttayhteys tullaan esittämään vasta

Kruunuvuoren asemakaavassa.

 

  • LDS edellyttää, että joukkoliikenteen lauttayhteydelle esitetään ja

suunnitellaan varaus Kruunuvuoren kaavassa huomioiden lauttayhteyden

tarvitsemat liityntäliikenneyhteydet ja paikoitusalueet yms, vaikka lopullista

joukkoliikenneratkaisua Kruunuvuorenrannasta kantakaupunkiin ei olekaan

vielä ratkaistu.

 

Laajasalo-Degerö Seura ry

Tuomas Loikkanen, puheenjohtaja

Marja-Liisa Laakkonen, sihteeri