Mielipide Degerön kartanon alueen kaavaluonnoksesta 11.2.2009

Mielipide Kaupunkisuunnitteluvirastolle

Degerön kartanon alueen kaavaluonnoksesta 

                                          MIELIPIDE  

Laajasalo-Degerö Seura ry katsoo kaavaluonnoksen olevan lähtökohdiltaan toteutuskelpoinen, mutta toivoo seuraavia seikkoja otettavan huomioon kaavan jatkokehittelyssä: 

  • Ajoneuvoliikenne tulisi ohjata Sarvastonkaarelta päin, jolloin alueen lisääntyvä ajoneuvoliikenne ei risteäisi koulu- ja urheilualueen kevyen liikenteen kanssa. Uusi ajoyhteys tulisi suunnitella niin, että kevyt liikenne ja autoliikenne erotetaan toisistaan turvallisesti. 
  • Alueen kunnallistekniikka tulisi johtaa myös Sarvastonkaaren suunnasta, vakituisen asutuksen järjestäminen ilman liittymää kunnan kunnallisteknisiin järjestelmiin ei käsityksemme mukaan ole hyvä ratkaisu ympäristön ja käytettävyyden kannalta. 
  • Lähinnä rantaa oleva rakennuspaikka ( 30m rannasta ) tulisi siirtää muiden uusien rakennuspaikkojen läheisyyteen. Rantavyöhykkeen tulee säilyä ennallaan.
  • Lisäksi esitämme, että kun Pikku Sarvaston ranta siirtyy kaavallisesti kartanoalueeseen kuuluvaksi, kevyen liikenteen silta Pikku Sarvaston yli toteutetaan mahdollisimman pian. Tällöin Laajasalon keskeisille virkistysalueille, uimarannan ja Aittasaaren välille syntyy mielekäs ulkoilureitistö.

Laajasalossa 11.02. 2009 

Timo Korpela     Merja Eskola

puheenjohtaja      sihteeri