Mielipide Gunillankallion kaavaluonnoksesta 7.4.2009

Kaupunkisuunnitteluvirasto

 

Viite: Gunillankallion kaavaluonnos

 

                                                          MIELIPIDE

 

Laajasalo-Degerö Seura ry on monissa aikaisemmissa mielipiteissään tuonut esiin alueen kaavoitusprosessin ongelmat sekä sen, että Kruunuvuorenrannan alueella rakentaminen pitäisi rajoittaa entisen öljysataman alueelle ja säästää luontoalueet virkistyskäyttöön. Näin myös Gunillankallion alue tulisi jättää rakentamatta.

 

Jos rakentamiseen kuitenkin päädytään, tulisi se tehdä alueen nykyisiä arvoja kunnioittaen. Näistä arvoista suurimpia ovat luonto-, maisema- ja virkistyskäyttöarvot.

 

Rakentamiseen osoitettu alue on nyt kallioista metsämaata, joka on lähiympäristön asukkaiden ahkerassa virkistyskäytössä. Sen kautta on alueen vanhoista kerrostaloista lyhin matka Vuorilahdenpolun rantaraitille, joka on osa alueellista kevyen liikenteen verkostoa. Esitetyssä asemakaavaluonnoksessa tämä yhteys on täysin tukittu rakentamisella. Aiemmissa versioissa oli vielä esitetty edes kapean raitin verran viheraluetta yhdistämään vanha asuinalue rannan raittiin, nyt sekin on poistettu.  Tämä tärkeä yhteys on ehdottomasti palautettava kaavaan. Kaavatekstissä mainittu jalankulkuyhteyden jatkuminen osana katuverkkoa ja korttelirakennetta ei korvaa viheralueella kulkevaa yhteyttä.

 

Vuorilahdenpolun rantaraitti on hyvin tärkeä osa Laajasalon rantoja kiertävää reittiä. Se on maisemiltaan upea ja luonnonläheinen. Lähimmät talot jäävät kauemmas metsän varjoon eivätkä juuri häiritse raitin luonnonläheistä tunnelmaa. Nyt rakentamista osoitetaan lähimmillään noin kymmenen metrin etäisyydelle raitista – ja vielä nykyisen raitin tärkeän haarayhteyden päälle. Ehdotus ei riittävästi kunnioita olemassa olevaa ja toimivaa yhteysrakennetta eikä rantaraitin luonnonläheistä henkeä.

 

Pientalorakentamiseen osoitettu asuinrakentamisen korttelialue lähimpänä rantaa sekä kerrostalot viereisellä kalliolla häiritsevät ranta-alueen maisemaa. Tämä lähimpänä rantaa oleva kallioalue on yleiskaava 2002:ssa esitetty viheralueena, nyt kaikki mahdollinen maa-alue esitetään rakennettavaksi. Yleiskaava 2002:n mukaisesti rakentamisaluetta tulisi supistaa oleellisesti rannan läheisyydessä.

 

Laajasalossa 7.4.2009

 

Timo Korpela                                  Merja Eskola

puheenjohtaja                                 sihteeri