Mielipide Laajasalon etelärannan alueen kaavaluonnoksesta välillä Kallioniementie - Purjetuulenkuja 3.5.2009

Kaupunkisuunnitteluvirastolle

 

Viite: Laajasalon etelärannan alueen kaavaluonnos välillä Kallioniementie - Purjetuulenkuja

(kslk 2007-625) 

                                                                  MIELIPIDE

 

Laajasalo-Degerö Seura ry katsoo kaavan peruslähtökohdan, Laajasalon rantoja kiertävän reitistön täydentämisen, olevan oikea. Myös määräys raitin rakentamisesta kevyellä otteella – mahdollisimman vähällä louhinnalla, täytöllä ja puiden kaadolla – on oikea. Maasto on hyvin metsäistä ja kallioista ja on tärkeää, että rakentamisella ei pilata sen luonnetta.

 

Reitti joudutaan sijoittamaan Keulakuvantien eteläpäässä liian lähelle olevaa asutusta. Asiaa ei oikein voi välttää. Kuitenkin sen voisi välttää, että Keulakuvantielle laitetaan uusia tontteja  liian lähelle kulkuväyliä. Nämä kaksi tonttia pitäisi poistaa kaavasta. Furuvikinpolku sekä myös Furuvikintie ovat molemmat enimmäkseen luonnon keskellä kulkevia reittejä, joiden virkistyksellistä arvoa ei pitäisi vähentää lisäämällä asutusta aivan niiden tuntumaan. Lisäksi maasto varsinkin pohjoisemman tontin kohdalla on hyvin kallioista. Tontin rakentaminen vaatisi rajuja räjäytys- ja/tai täyttötöitä, mikä on kaavan hengen vastaista.

 

Laajasalossa 3.5.2009

 

Timo Korpela                                           Merja Eskola

puheenjohtaja                                          sihteeri

 

Liitteet: valokuvia Keulakuvantielle esitetyn tontin kallioisesta maastosta