Mielipide Stansvikin kartanoalueen kaavaluonnoksesta 27.2.2009

Kaupunkisuunnitteluvirasto

 

Viite: Stansvikin kartanoalueen kaavaluonnos

 

                                                          MIELIPIDE

 

Laajasalo-Degerö Seura ry katsoo kaavaluonnoksen olevan lähtökohdiltaan oikeansuuntainen, mutta vaatii seuraavat seikat otettavan huomioon kaavan jatkokehittelyssä:

 

-     Alueen kaavassa on noudatettava Helsingin luonnonsuojeluohjelman mukaista Tahvonlahden harjun luonnonsuojelualueen rajausta ja toimenpideohjelmaa, joka kieltää mm kaivamisen alueella. Asemakaavamääräyksiin tulee lisätä luonnonsuojelualue ja sen vaatimat määräykset.

 

-     Luonnonsuojelualueelle ei tule sijoittaa uusia toimintoja, jotka vaativat kunnallistekniikkaa tai huoltoajomahdollisuutta.

-     ”VL/s 230”- saunakyläalue ja laiturit tulee poistaa luonnonsuojelualueelta. Sopiva paikka sille on alueen länsilaidassa tulevan uimarannan yhteydessä.

-     ”v 150” – virkistyskäyttörakennuksen rakennusala ( tarkoittanee esim. melontakeskusta) tulee sijoittaa uimarannan länsipuolelle tulevan venesataman yhteyteen kartanoaluetta haittaavan huoltoajon takia. Tällöin sen huolto- ja paikoitusliikenne on hoidettavissa tarkoituksenmukaisesti.

 

-     Kaava-alueen länsiraja tulee siirtää Öljysataman alueen rajaan Yleiskaava 2002:n mukaisesti.

-     Tahvonlahden itärannan huvila-alueella tulee turvata ympäristön asukkaiden vapaa kulku alueella ja rannoilla, piharajauksia tulee kehittää yhdessä alueen ympäristön asukkaiden kanssa.

 

 

Laajasalossa 27.02.2009

 

Timo Korpela                                  Merja Eskola

puheenjohtaja                                 sihteeri

 

Liitteet: Tahvonlahden harjun luonnonsuojelualueen kohdekortti