Laajasalon pienkiinteistöyhdistys

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kruunuvuorenrannan alueen Gunillankallion, Borgströminmäen, Koirasaarentien ja korttelin 49056 osallistumis- ja arviontisuunnitelma

1. Esitetty asemakaavahanke on vastoin lainvoimaistaYleiskaava 2002:ta ja vastoin aluelle laadittavaa osayleiskaavaa. Alue kuuluu laadittavaan Kruunuvuoren osayleiskaava-alueeseen (OAS 4.6. 2003), myös yleiskaavassa on ilmoitettu alueelle laadittavan osayleiskaava. Tehty ”maankäyttösuunnitelma” ei ole mikään maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavamuoto.

2.  Esitetty materiaali on sekavaa, puutteellista ja harhaan johtavaa. Tekstin mukaisista alueista ei ole mitään selvittävää kartta-aineistoa. Mikä alue on mikä? Ei voida olettaa kansalaisten tietävän mikä on kortteli 49056, tai mikä on Gunillankallio, Borgströminmäki jne.

Havainnekuvassa mukana on lahjoitusmaat vaikka ne eivät kuulu alueeseen.

Havainnekuvassa tontti Rudolfintie 21-23 on merkitty puistoksi, vaikka se on rakennettu tontti.

Havainnekuvassa Koirasaarentien pohjoispuolelle suunnitellut tontit on merkitty puistoksi.

Edellämainitulla virheellisillä merkinnöillä on liioiteltu puistoaluita ja täten harhaan johdettu kansalaisia, ilmeisesti haluten peitellä rakantamisen massiivisuutta.

3.  Rakentamisalueiden tulee noudattaa voimassaolevan seutukaavan ja asemakaavojen rajauksia virkistysalueiden ja rakentamisalueiden välillä. Virkistysalueille esitetyt rakentamisalueet tulee poistaa. Kaikissa kyselyissä asukkaiden päällimmäisin hyvän viihtyvyyden syy Laajasalossa, ja kaakkoisissa kaupunginosissa yleensäkin, on ollut luonnon läsnäolo sekä virkistysalueet. Tätä perusasiaa ei saa murentaa!!

Alueen suunnittelu nykymenettelyllä tulee keskeyttää ja liittää alue takaisin osaksi Kruunuvuorenrannan osayleiskaavaa. Lisäksi harhaan johtavan ja puutteellisen aineiston esittämisestä tulee antaa huomautus.

Helsinki 10.04.2008

Laajasalon pienkiinteistöyhdistys ry

Mika Penttinen

puheenjohtaja