Seuran kannanottoja 2020


Vartiosaari säilytettävä virkistyskäytössä! Laajasalon raitiotielinja yhdistettävä Jokeri-linjalle ja raitiovaunuvarikko on sijoitettava jo päätetyn Jokerivarikon yhteyteen Roihupeltoon.

  • Laajasalon raitiotielinja yhdistettävä Jokeri-linjalle. Laajasalon raitiotien linjaus tulee yhdistää Jokeri-linjalle, koska Laajasalosta ulospäinsuuntautuva työmatkaliikenne on Helsingin Kaupungin tutkimustenkin mukaan suuntautunut muualle kuin keskustaan.
  • Raitiovaunuvarikko on sijoitettava jo päätetyn Jokerivarikon yhteyteen Roihupeltoon. Tästä saadaan Helsingin kaupungille merkittävää kustannussäästöä, kun Jokerilinjan ja Kruunusiltojen raitiovaunut huolletaan ja säilytetään samalla varikolla. Raidelinjaus Herttoniemen suuntaan on ollut mukana jo vuoden 2002-2013-2015 kaava- ja liikennesuunnitelmissa joten siinä ei ole mitään uutta, tai estettä.  Ns. ”saaristoratikasta” Laajasalosta Vartiosaaren kautta Vuosaareen tulee luopua huonosti asukkaita palvelevana, hyötysuhteeltaan erittäin kalliina ja ympäristön suhteen vahingollisena. Laajasalo-Degerö Seura ehdottaa kuvan mukaisesti uutta lisälinjausta Jokeri radalle Laajasaloon.
  • Vartiosaari on jätettävä vapaaksi meren saareksi. Nyt voidaan jo aika varmasti päätellä, ettei Vartiosaarta rakenneta ainakaan lähitulevaisuudessa, joten ei ole mitään järkeenkäypää syytä rakentaa raitiovaunuille huoltohallia Laajasalon ranta/liikunta-alueelle.  
  • Laajasalon liikuntapuistoa on kehitettävä. Laajasalon liikuntapuistoa on kehitettävä kasvavan asukasmäärän keskeisenä virkistysalueena. Samalla esitetty täydennysrakentamisen asuntosuunnittelu on lopetettava ja liikuntapuistoa kehitettävä palvelemaan laajenevaa asukasmäärää.  
  • Laajasalo-Degerö seuran ehdotus liikuntapuiston kehitykseen. (katso kuva) 

Laajasalo-Degerö Seura ry, Osmo Rantakari, puheenjohtaja


Allekirjoita adressi:

https://www.adressit.com/laajasalon_raitiotielinja_yhdistettava_jokeri-linjalle_ja_raitiovaunuvarikko_on_sijoitettava_jo_paat

Laajasalo Degerö Seuran ehdotus