Tietoa seurasta

Puheenjohtajan tervehdys,

Laajasalo kehittyy nyt nopeammin ja laajemmin kuin koskaan, ja tämä on synnyttänyt paljon keskustelua puolesta ja vastaan. Haasteena on, miten me Laajasalon asukkaat pääsemme itse vaikuttamaan tähän kehitykseen, olipa kyseessä päiväkoti, riittävät terveyspalvelut,
alueen liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet, koulut, vanhusten palvelut, terveyspalvelut ja niin edelleen.

Laajasalo-Degerö Seura ry:n tehtävänä on pitää huolta siitä, että asukkaiden ääni saadaan kuuluviin. Liittymällä perinteikkään yhdistyksemme jäseneksi kasvatat sen painoarvoa, lisäät vaikutusmahdollisuuksia ja voit suoraan vaikuttaa siihen, mihin suuntaan
Laajasaloa kehitetään.

Ovemme ovat auki jokaiselle, ja kannustankin kaikkia laajasalolaisia osallistumaan aktiivisesti toimintaamme. Vain yhteistyöllä saavutamme kestäviä tuloksia.
Tämä pätee myös Laajasalossa ja sen lähialueilla vaikuttaviin muihin yhdistyksiin jatoimijoihin, joidenkanssa yhteistyö on ollut hedelmällistä ja kehittyvää.

Pyrimme koko ajan kehittämään yhdistyksen netti- jaFacebook-sivuja sekä muita tiedotuskanavia, joiden avulla asukkaat löytävät tietoa kotisaarensa historiasta,
tapahtumista, palveluista ja kehittämisideoistasekä kaupungin aluetta koskevista suunnitelmista ja päätöksistä ja yhdistyksen kannanotoista niihin.

Kiitän seuran toiminnassa jo mukana olevia ja toivotan myös kaikki saarellemme muuttavat lämpimästi tervetulleiksi mukaan. Laajasalo on upea paikka asua. Pidetään se sellaisena ja kehitetään saarta edelleen siihen suuntaan kuin me asukkaat itse haluamme!

 

Osmo Rantakari

Seuran puheenjohtaja

 

Degerö utvecklas nu snabbare och på fler områden än någonsin. Detta har väckt en livlig diskussion där både positiva och negativa åsikter framförts. Utmaningen är hur vi som bor på
Degerö själva ska kunna påverka den här utvecklingen. Laajasalo-Degerö Seura ry har till uppgift att se till att invånarnas röst blir hörd. Genom att bli medlem i vår traditionsrika
förening ger du den mera vikt, ökar påverkningsmöjligheterna och kan direkt påverka i vilken riktning Degerö utvecklas.

Våra dörrar är öppna för alla, och jag uppmuntrar alla degeröbor att aktivt delta i verksamheten. Endast genom samarbete uppnår vi bestående resultat. Det här gäller också de övriga aktörerna på Degerö eller i närområdena som vi haft ett bra
samarbete med.

Vi försöker hela tiden utveckla föreningens webb- och Facebook-sidor och de övriga informationskanalerna genom vilka degeröbor hittar information om historia, evenemang, tjänster och utvecklingsidéer som gäller ön som vi bor på, samt information
om stadens planer och beslut som gäller området och om föreningens ställningstaganden till dessa.

Jag tackar alla som redan deltar i föreningens verksamhet
och önskar alla som flyttar till vår ö välkomna med. Degerö är
ett fantastiskt ställe att bo på. Låt oss arbeta tillsammans för
att det också ska förbli så. Vi utvecklar ön i en riktning som
motsvarar degeröbornas önskemål!

 

Osmo Rantakari

Föreningens ordförande

 

Puheenjohtajan tervehdys

Syyskokouksessa 2014 minut valittiin Laajasalo-Degerö seuran uudeksi puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Kiitos tästä luottamuksesta, lupaan aktiivisesti ajaa saaremme asukkaiden etuja ja jatkaa sitä loistavaa työtä mitä edeltäjäni ovat tehneet.

Laajasalon saari asuinalueena on minulle tuttu ja läheinen alue, jossa perheemme on asunut vuodesta 1998. Kolmen lapsemme ansiosta olen päässyt tutustumaan alueen päiväkotiin, peruskouluun sekä ovensa sulkeneeseen lukioon. Minulle on tärkeää, että kotiseudullamme säilyy upea luonto, monipuolinen ja laaja palveluvalikoima ja ihanat aktiiviset ihmiset.

Alkuvuoden aikana olen puheenjohtajan roolissa osallistunut moniin kokouksiin/tapahtumiin tuoden niihin Laajasalon asukkaiden näkemystä. Mm. Palvelukoti Sofian aamupuurolla ideoimme yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa, miten työllistää saaremme nuoria kesäduuni -15 hankkeen tiimoilta. Olemme mukana hankkeessa ja avaamme Ylistalolla kesäkahvilan työllistäen useita nuoria. Olimme myös yleiskaavaillassa keskustelemassa kaupungin edustajien kanssa tulevista yleiskaavasuunnitelmista.

Helsingin kaupunki suunnittelee Laajasalon alueen kehitystä ja meidän tulee olla tiiviisti keskustelussa mukana. Siksi seuran toiminnan painopistealueita ovat aktiivinen toiminta alueen kehittämissuunnittelussa, avoin ja luonteva keskustelu seuran/asukkaiden ja kaupungin edustajien välillä, sekä jäsenmäärän kasvattaminen, jotta voimme edustaa laajasti asukkaita ja meidän kannanottojen painoarvo lisääntyy. 

Järjestämme Helsingin yliopiston kanssa ”Ostoskeskukset julkisina tiloina” yhteiskehittelytyöpajan Laajasalon uuden ostoskeskuksen rakentumiseksi. Työpajan tavoitteena on löytää konkreettisia kehitysideoita ostoskeskuksen kehittämiseksi ja muodostaa yhteistyötapoja ideoiden toteuttamiseksi. Tilaisuus on 4.3. Ylistalossa, ennakkoilmoittautuminen.

Tulossa myös asukastapahtuma Laajasalon kaupunkibulevardin suunnittelusta kirkolla 16.3. Tervetuloa mukaan.

Kehitämme LDS:n internet- ja facebook sivuja. Tavoitteemme on luoda kanava, josta laajasalolainen löytää kaiken kotisaartaan koskettavan tiedon. Hieman historiaa, tulevat tapahtumat, palveluntarjoajat, taiteilijat, ideat, suunnitelmat, paikat, ym. kaikki helposti löydettävissä.

Kiitän seuran toiminnassa aktiivisesti mukana olevia ja kannustan kaikkia Laajasalon asukkaita osallistumaan Laajasalo–Degerö seuran toimintaan ja liittymään jäseneksi. Vain yhdessä voimme vaikuttaa saaremme kehittämiseen ja sen tulevaisuuteen – Tervetuloa!

Terveisin,

Tarmo Timonen

Puheenjohtaja

 

Puheenjohtajan vaihto
Seuran juhlavastaanotto
Kultaiset PRO Helsinki mitallien jako Markku Tilli ja Risto Marttinen
Laajasalon koululaisten tervehdys seuralle
Maistuva juhlakakku
Vilkasta keskustelua juhlan humussa.

Johtokunnan uudet jäsenet v. 2019

Maanantaina 12.11.2019 pidetyssä syyskokouksessa valittiin johtokunnan uusiksi jäseniksi Ulla Artte, Rauno Pentti ja Jukka Kervinen ja Tony Schildt.  Johtokunnassa jatkavat puheenjohtajana Osmo Rantakari,Tarmo Timonen, Kari Laaksonen, Mika Penttinen, Vesa Rutanen ja Riina Lamminkari.

 

Puheenjohtajan vaihdos ja johtokunnan uudet jäsenet v. 2018

Maanantaina 27.11.2017 pidetyssä syyskokouksessa valittiin seuran uudeksi puheenjohtajaksi yhdeksi vuodeksi Osmo Rantakari ja johtokunnan uusiksi jäseniksi kolmeksi vuodeksi Vesa Rutanen ja Riina Lamminkari. Johtokunnassa jatkavat Jukka Kymenvirta, Tarmo Timonen, Kari Laaksonen, Tony Schildt, Mika Penttinen ja Tuomas Loikkanen.

 

Laajasalo-Degerö Seura r.y. täytti pyöreät 50-vuotta

Seura kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita ja seuran aktiivisia jäseniä, jotka ovat yhteistyössä saaneet paljon aikaan Laajasalolaisten hyväksi. Pyöreitä vuosia juhlittiin kesällä Laajasalopäivänä. Laajasalopäivänä juhlapuheen piti kaupunginjohtaja Jussi Pajunen. Yhteistyökumppaneiden juhlavastaanotto pidettiin 24. Lokakuuta Ylistalolla. Paikalla oli mukavasti yhteistyökumppaneita ja seuran aktiiveja vuoisien varrelta. Lämpimät kiitokset kaikille seuraa muistaneille.  

 

Johtokunnan uudet jäsenet v. 2017

Maanantaina 14.11.2016 pidetyssä syyskokouksessa valittiin johtokunnan jäseniksi kolmeksi vuodeksi Jukka Kymenvirta, Tuomas Loikkanen ja Kari Laaksonen. Lisäksi valittiin kesken eronneen Raisa Kurtenin tilalle kahdeksi vuodeksi Mika Penttinen ja Puheenjohtajaksi seuraavalle kahdelle vuodelle valittiin Tarmo Timonen. Johtokunnassa jatkavat Riitta Ikonen, Petri Kiikka ja Heleena Raaska vielä yhden vuoden, sekä Tony Schildt ja Kati Stenman vielä kaksi vuotta. 

 

Johtokunnan uudet jäsenet v. 2016

Keskiviikkona 18.11.2015 pidetyssä syyskokouksessa valittiin johtokunnan jäseniksi kolmeksi vuodeksi Raisa Kurten, Kati Stenman ja Tony Schildt. Lisäksi valittiin kesken kauden eronneen Arto Koivuhovin tilalle yhdeksi vuodeksi Mika Penttinen.

 

Johtokunnassa jatkavat v. 2015

Johtokunnassa jatkavat puheenjohtaja Tarmo Timonen, Riitta Ikonen, Osmo Rantakari, Markku Tilli, Heleena Raaska ja Petri Kiikka.

 

Johtokunnan uudet jäsenet v. 2015

Keskiviikkona 12.11.2014 pidetyssä syyskokouksessa valittiin seuran puheenjohtajaksi Tarmo Timonen ja johtokunnan jäseniksi kolmeksi vuodeksi Riitta Ikonen, Petri Kiikka ja Heleena Raaska. Lisäksi valittiin kesken kauden eronneen Jan Waldenin tilalle yhdeksi vuodeksi Tuomas Loikkanen ja kesken kauden eronneen Riitta Brelihin tilalle kahdeksi vuodeksi Arto Koivuhovi.

 

Johtokunnassa jatkavat v. 2015

Johtokunnassa jatkavat v. 2013 kolmeksi vuodeksi valitut Osmo Rantakari ja Markku Tilli, ja v. 2012 kolmeksi vuodeksi valitut Kari Laaksonen ja Markus Kolinen.

Kuva: Riitta Brelih
MyLaajasalo-sovellus