Hyvää Laajasaloa kehittämässä

Laajasalo-Degerö Seura ry on kaikkien laajasalolaisten oma seura, jonka tehtävänä on edistää alueen viihtyisyyttä, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Erityisen tärkeitä ovat toimivat lähipalvelut ja sujuvat liikenneyhteydet. Seura kuuntelee asukkaiden toiveita ja ideoita ja edistää niiden toteutumista olemalla aktiivisesti yhteydessä kaupungin eri toimielimiin ja muihin vaikuttajiin. 

Laajasalon alueen kehittäminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen ovat olleet vuonna 1966 perustetun seuran tärkeimpiä tavoitteita koko sen historian ajan. Seura tekee tiivistä yhteistyötä Laajasalon Pienkiinteistöyhdistyksen ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Yhteisvaikuttamisen ansiosta Laajasaloon on saatu muun muassa urheilukenttiä ja muita liikuntapaikkoja, kirjasto, valaistusta kaduille ja lenkkipoluille sekä monia muita asukkaiden elämänlaatua parantavia asioita. 

Seura järjestää vuosittain useita tapahtumia, retkiä ja tilaisuuksia. Vuoden päätapahtuma on keväinen Laajasalo-päivä, jossa on monipuolista ohjelmaa kaikille saaren asukkaille. Laajasalo-Degerö seuralla on myös viljelyspalstakäyttöön tarkoitettu alue Tullisaaressa sekä kaksi talviuintipaikkaa, joista toinen Laajarannassa ja toinen Kruunuvuorenrannassa. Seura on Suomen Kotiseutuliiton ja Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liiton (HELKAn) jäsen.

Kaikki laajasalolaiset ovat tervetulleita mukaan seuran toimintaan ja jäseniksi! Yhdessä teemme Laajasalosta vielä nykyistäkin paremman paikan asua, elää ja harrastaa.

Liity jäseneksi tästä.

Laajasalo-Degerö Seuran kotitalo on aivan kauppakeskus Saaren lähellä sijaitseva Ylistalo. Vuonna 1804 rakennettu huvila on Helsingin neljänneksi vanhin jäljellä oleva puutalo ja toimi aikoinaan Uppbyn tilan toisena päärakennuksena. Seuran valtavalla talkootyöpanostuksella Ylistalo säästyi purkamiselta 1970-luvun alussa ja peruskorjattiin vuosina 1986–87. Tästä muistona on Ylistalon sisäänkäynnin viereen kiinnitetty nimilista. Ylistalon alakerran voi vuokrata seuralta juhla- tai kokouskäyttöön. Ylistalossa toimii kesäisin myös seuran perustama Kahvila Brita, joka työllistää alueen nuoria.

Puheenjohtajan terveiset

Osmo Rantakari Laajasalo-Degerö Seura ry:n puheenjohtaja

Laajasalo kehittyy nyt nopeammin ja laajemmin kuin koskaan, ja tämä on synnyttänyt paljon keskustelua puolesta ja vastaan. Haasteena on, miten me Laajasalon asukkaat pääsemme itse vaikuttamaan tähän kehitykseen, olipa kyseessä päiväkoti, riittävät terveyspalvelut, alueen liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet, koulut, vanhusten palvelut, terveyspalvelut ja niin edelleen.

Laajasalo-Degerö Seura ry:n tehtävänä on pitää huolta siitä, että asukkaiden ääni saadaan kuuluviin. Liittymällä perinteikkään yhdistyksemme jäseneksi kasvatat sen painoarvoa, lisäät vaikutusmahdollisuuksia ja voit suoraan vaikuttaa siihen, mihin suuntaan Laajasaloa kehitetään.

Ovemme ovat auki jokaiselle, ja kannustankin kaikkia laajasalolaisia osallistumaan aktiivisesti toimintaamme. Vain yhteistyöllä saavutamme kestäviä tuloksia. Tämä pätee myös Laajasalossa ja sen lähialueilla vaikuttaviin muihin yhdistyksiin jatoimijoihin, joidenkanssa yhteistyö on ollut hedelmällistä ja kehittyvää.

Pyrimme koko ajan kehittämään yhdistyksen netti- jaFacebook-sivuja sekä muita tiedotuskanavia, joiden avulla asukkaat löytävät tietoa kotisaarensa historiasta, tapahtumista, palveluista ja kehittämisideoistasekä kaupungin aluetta koskevista suunnitelmista ja päätöksistä ja yhdistyksen kannanotoista niihin.

Kiitän seuran toiminnassa jo mukana olevia ja toivotan myös kaikki saarellemme muuttavat lämpimästi tervetulleiksi mukaan. Laajasalo on upea paikka asua. Pidetään se sellaisena ja kehitetään saarta edelleen siihen suuntaan kuin me asukkaat itse haluamme!

Osmo Rantakari

Seuran puheenjohtaja

Ordförandes hälsning

Degerö utvecklas nu snabbare och på fler områden än någonsin. Detta har väckt en livlig diskussion där både positiva och negativa åsikter framförts. Utmaningen är hur vi som bor på
Degerö själva ska kunna påverka den här utvecklingen. Laajasalo-Degerö Seura ry har till uppgift att se till att invånarnas röst blir hörd. Genom att bli medlem i vår traditionsrika
förening ger du den mera vikt, ökar påverkningsmöjligheterna och kan direkt påverka i vilken riktning Degerö utvecklas.

Våra dörrar är öppna för alla, och jag uppmuntrar alla degeröbor att aktivt delta i verksamheten. Endast genom samarbete uppnår vi bestående resultat. Det här gäller också de övriga aktörerna på Degerö eller i närområdena som vi haft ett bra
samarbete med.

Vi försöker hela tiden utveckla föreningens webb- och Facebook-sidor och de övriga informationskanalerna genom vilka degeröbor hittar information om historia, evenemang, tjänster och utvecklingsidéer som gäller ön som vi bor på, samt information
om stadens planer och beslut som gäller området och om föreningens ställningstaganden till dessa.

Jag tackar alla som redan deltar i föreningens verksamhet
och önskar alla som flyttar till vår ö välkomna med. Degerö är
ett fantastiskt ställe att bo på. Låt oss arbeta tillsammans för
att det också ska förbli så. Vi utvecklar ön i en riktning som
motsvarar degeröbornas önskemål!

Osmo Rantakari

Föreningens ordförande

Kuva: Riitta Brelih