Seuran kannanottoja 2018

Seuran kannanottoja 2018

Mielipide Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaava muutokseen, Oas 1234--01/17

Koirasaarentie

Suunnitelma ei ole hyvän kaavoitustavan mukainen. 

Keväällä 2017 pidetyssä ylipormestarin asukasillassa yliarkkitehti Ulla Kuitunen kertoi Laajasalon nykyisen pientaloasutuksen säilyvän.

Nyt esitetyt korkeat kerrostalot pientalokortteleihin Koirasaarentien eteläpuolella saattavat viereiset pientalotontit kohtuuttomaan asemaan. Koirasaarentien eteläpuoli tuleekin täydentää vanhaa pientaloaluetta täydentävällä mittakaavaan ja rakentamistapaan sopivalla pientaloasutuksella.

Koirasaarentien pohjoispuolen kerrostaloalue on valtakunnallisestikin merkittävä ja suojeltu alue, alueella on professori Olli Kivisen laatima kaava ja arkkitehtuuriltaan tyylipuhtaat rakennukset. Rakennukset on uudemmissa kaavoissa merkitty sr-2–suojelumerkinnällä. Suunnitelmassa esitetty täydennysrakentaminen on täysin ristiriidassa vanhan alueen kanssa. Rakennusmassojen korkeus, suunnat ja muodot ovat vieraita suojellussa ympäristössä. Suunnitelmat tulee laatia uudestaan ottaen lähtökohdaksi korkealaatuinen sovittaminen ympäristöönsä. Koirasaarentien varren lisärakentamisessa tulee huomioida katuvarren tilojen varaaminen liike- ja/tai monikäyttötiloiksi elävän ja toimivan katumiljöön saavuttamiseksi.

Ilomäentie

Laajasalon yhteydet Herttoniemen ja Roihupellon suuntaan tulee pitää avoinna tulevia liikenneratkaisuja varten. Puistoalueille esitetty lisärakentaminen tukkii tärkeitä suuntia pohjoiseen. Marunakujan ja Yliskylänkaaren puistoalueet on pidettävä vapaina mahdollisina raitiotielinjauksina kohti Herttoniemeä ja Roihupeltoa. Esitetyt rakentamiset on poistettava näiltä linjauksilta.

Laajasalossa 26.02.2018

 

Laajasalo-Degerö Seuran valitus Hallinto-oikeuteen Laajasalon Kruunuvuoren asemaavan muutoksen nro 12330 hyväksymisestä. Luo koko valitus liitteestä (Valitus LDS Kruunuvuori)

Laajasalo-Degerö Seuran vastaselvitys Stansvikinkallion valituksesta. Luo koko valitus liitteestä (Vastaselvitys Stansvikinkallio)

Laajasalo-Degerö Seuran vastaselvitys Kaivoskallion valituksesta. Luo koko valitus liitteestä (Vastaselvitys kaivoskallio)

 

Laajasalon ratikan yhteys Jokeri-linjalle

Laajasalo-Degerö Seura ehdottaa että, Laajasalon ratikan linjaus yhdistetään Jokeri-linjalle. Yhteys palvelisi sekä Laajasalon että Sörnäisten Nihdin ja Sompasaaren asukkaita erinomaisesti. Linjan kuormitus olisi molemminsuuntainen, sijaitseehan suuri osa työpaikoista Jokeri-linjan suunnassa. Lisäksi etuna on asukkaille tärkeiden Laajasalon liikuntapuiston, Vartiosaaren ja Ramsinniemen säilyminen virkistysalueina. Linjaus mahdollistaa raitiovaunuvarikon järkevän sijoituksen, esimerkiksi Roihupeltoon teollisuusalueelle. Ns. ”saaristoratikasta” Vartiosaaren kautta Vuosaareen tulee luopua huonosti asukkaita palvelevana, hyötysuhteeltaan erittäin kalliina ja ympäristön suhteen vahingollisena.

Laajasalo-Degerö Seura, Johtokunta