Seuran kannanottoja 2014

Kruunuvuoren alueen asemakaavaluonnos 28.11.2014


KSV:n vastaus liikenteen kehittämiseen 2.4.2014


Mielipide Laajasalon liikenteen kehittämisestä 21.3.2014

Helsingin kaupunki, Kirjaamo

helsinki.kirjaamo@hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto/Kaupunkisuunnittelulautakunta

PL 10, 00099 Helsingin kaupunki

 

Asia: Laajasalon liikenteen kehittäminen                                       

                

Laajasalo-Degerö Seura ry on käsitellyt johtokuntansa kokouksessa 11.3.14 kaupunkisuunnittelu­lautakunnan esityslistan 11.3.2014 kohtaa Lsp/1:tä ja lausuu siitä seuraavaa:

  • kohdasta, ”Laajasalon ja erityisesti Kruunuvuorenrannan liikenneyhteyksiä ja saavutettavuutta voidaan tehokkaasti parantaa Kruununsiltojen avulla. Raitioyhteys tasapainottaa liikennekuormitusta Herttoniemen suunnalla ja keventää selvästi metron kuormitusta sen matkustajamäärältään suurimmassa kohdassa, Kulosaaren sillalla.”, LDS toteaa, ettei kyseinen perustelu auta mitenkään laajasalolaisten enemmistön tulevia liikenneongelmia.
  • kohdista, ”Kruununsiltojen rinnalla Laajasalon liikenneyhteyksiä on tarpeen kehittää myös autoliikenteen osalta.”,  ”Kruununsiltojen avaaminen autoliikenteelle vaikuttaa olevan selvästi Linnanrakentajantien tunneliyhteyttä kustannustehokkaampi ratkaisu Herttoniemen liikenneongelmiin.” ja ”Kruununsiltojen avaaminen autoliikenteelle ei siksi ole perusteltua.”, LDS toteaa, ettei tässäkään ”kokonaisuudessa” ole ajateltu yhtään laajasalolaisten enemmistön (laajasalolaisia nyt 17.000 ja n. 40.000 vuonna 2050) tulevia liikenneongelmia
  • kohdasta, ”Joukkoliikenteen käyttäjien, kävelijöiden ja polkupyöräilijöiden näkökulmista raitiosilta tarjoaa selvästi suurimmat hyödyt investointiin nähden.”, LDS hämmästelee, kuinka monta kävelijää ja polkupyöräilijää oikeasti käyttää siltaa loka-huhtikuussa (7 kk) ja miten sellaisen vähemmistön kantaa voidaan painottaa enemmistön sijaan, joka on täysin toista mieltä tarvitessaan siltaa henkilö- ja bussiliikenteelle? Eikö selvityksen tekijät ole perehtyneet ollenkaan esim. VR:n kiskoliikenteen ongelmiin talviaikaan?
  • kohdasta, ”Herttoniemen ja Laajasalon alueelle tulisi laatia kokonaisvaltainen liikennesuunnitelma, jonka lähtökohtana on raitiosillan toteutuminen ja toisaalta (Herttoniemen) tunnelin siirtyminen kaukaiseen tulevaisuuteen”, LDS toteaa tuon selvitystyön olleen tarpeellinen jo ennen kuin Laajasalon öljysataman, nykyisen Kruunuvuorenrannan, aluerakennushankkeen tarkempaa suunnittelua lähdettiin tekemään, puhumattakaan sitoen sitä raitiovaunuliikenteeseen, mille ei Laajasalon saarella ole mitään virkaa verrattuna nykyiseen bussiliikenteeseen ja/tai sen linkittämistä tulevaisuuden pienoismetroon. Kehittämissuunnitelman rajaaminen esitetyllä tavalla tässä vaiheessa, YVA -selvitysten ollessa kesken, on ennen kuulumatonta ja tuomittavaa.

Helsingin suurimmalle saarelle, Laajasaloon, on edesvastuutonta suunnitella ja rakentaa asuntoja kymmenille tuhansille asukkaille suunnittelematta heidän henkilöautoliikenteen toimivuuden parantamista asukaslukujen kehityksen suhteessa. Lisäksi yhden autoliikennesillan varassa oleva lähes 40.000 asukkaan saari on pelastus- ja huoltoiminnan kannalta aivan lähitulevaisuudessakin kestämätön, ellei jopa laiton ratkaisu.

Laajasalo-Degerö Seura ry olettaa Helsingin Sanomien pääkirjoituksen 20.3.14 perusteella, että kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi tiedoksi selvityksen päätösehdotuksen mukaisesti, vaikka pöytäkirjaa ei ole vielä julkaistu kaupungin kotisivuilla.

Laajasalo-Degerö Seura ry, 21.3.2014

Tuomas Loikkanen, puheenjohtaja            Markku Tilli, varapuheenjohtaja