Seuran kannanottoja 2017

Laajasalo-Degerö Seura r.y ottaa kantaa Helsingin kaupungin eri instansseille tekemällä muistutuksia ja antamalla mielipiteitä. Tässä alla näet kaikki vuonna 2017 seuran tekemät muistutukset ja kannanotot.

Suunnitteilla oleva raitiotievarikko urheilupuiston yhteyteen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaiselle alueen kaavoitukselle ei ole laillisia edellytyksiä, eikä se vastaa asukkaiden tarpeita. Työ tulee keskeyttää heti.

Laajasalo-Degerö Seura r.y vastustaa kaupungin suunnitelmaa rakentaa raitiovaunuhallia Laajasalon urheilupuiston yhteyteen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaiselle alueen kaavoitukselle ei ole laillisia edellytyksiä, eikä se vastaa asukkaiden tarpeita. Työ tulee keskeyttää heti.

Uimarannat, pelikentät, urheiluhallit, hiihto- ja lenkkipolut ovat aivan keskeinen osa Laajasalon asukkaiden identiteettiä. Laajasalolaiset ja heidän perheensä tutustuvat toisiinsa usein juuri urheiluharrastusten kautta. Tämä on äärimmäisen tärkeää positiivisen yhteisöllisyyden syntymisessä. Liikuntapuisto on Laajasalon tärkeimpiä ja keskeisimpiä asioita. Sitä tulee kehittää asukasmäärän nyt merkittävästi kasvaessa uusien tarpeiden mukaisesti. Kasvavan kaupunginosan asukkaat tarvitsevat liikuntapuiston monine eri harrastusmahdollisuuksineen.