Föreningens presentation

Laajasalo-Degerö Seura ry är en partipolitiskt obunden hembygdsförening som är öppen för alla. Föreningens syfte är att för vår ö skapa en framtid som är kulturellt, socialt och ekonomiskt hållbar och där det råder harmoni mellan människan och naturen.

Föreningen syftar till att fördjupa degeröbornas hembygdskunskap och lokalanda och öka deras känsla för hembygden.
Verksamhet

Föreningen ordnar hembygdsdagar, ordnar utställningar och utfärder, arbetar för invånarnas egna initiativ och lokala hobbyverksamhet. Föreningen är medlem i Finlands hembygdsförbund och Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto (HELKA).

Föreningen sammankallar medlemmarna till höst- och vårmöte. Under styrelsen verkar två kommittéer. Nya kommittéer grundas allt efter medlemskårens önskemål och aktivitet. Föreningen vill göra degeröborna och stadens beslutsfattare medvetna om öns särprägel och särdrag. Föreningen engagerar sig i planeringen av området genom att lägga fram förslag och ge utlåtanden till myndigheterna.
Bli medlem

Medlem i föreningen blir du genom att sända in namn och postadress eller e-postadress till föreningens postadress eller genom att fylla in en anmälningsblankett på föreningens webbsidor och betala in medlemsavgiften på föreningens konto Nordea FI68 1458 3000 1020 37.
Webbsidor

Föreningens webbsidor har adressen http://www.laajasalo.net/

På webbsidorna finns det också mycket information om Degerö. Det finns länkar bl.a. till öns skolor, bibliotek och annan service och samfund, herrgårdar på Degerö samt undersökningar och annan information som gäller ön.
Uppbyhuset

Uppbyhuset är Laajasalo-Degerö Seuras hembygdsgård, som hyrs ut för möten och fester. Uppbyhuset omfattar sal, kammare, kök och farstu.

Förfrågningar och bokningar: tfn040-526 6258.
Välkommen med i verksamheten!