Kaavoitus- ja rakennetun ympäristön toimikunta

Kaavoitus- ja rakennetun ympäristön toimikunnan tehtäviin kuuluu kaavoituksen ja infran suunnittelun seuranta Laajasalon ja sen lähiympäristön vaikutusalueilla. Toimikunta valmistelee kaavoitukseen ja infrastruktuurikohteiden toteutukseen liittyvät lausunnot ja kannanotot seuran johtokunnalle. Tärkeimmät toimikunnan yhteistyökumppanit ovat kaupunkisuunnitteluvirasto (KSV) ja rakennusviraston (HKR) katu- ja puisto-osasto sekä Liikuntavirasto, YTV ja Helsingin Vesi. Päätösseuranta kohdistuu eri poliittisiin tasoihin lautakunnista aina kaupunginvaltuustoon asti.

Toimikunnan puheenjohtajana toimii Mika Penttinen, etunimi.sukunimi (ät) kp-ark.fi

Rakennetun ympäristön asioiden seurannasta ja valmistelusta vastaa Risto Marttinen, etunimi.sukunimi (ät) kolumbus.fi

Muut jäsenet: Markku Tilli, Tarmo Timonen, Vesa Rutanen ja Ulla Artte

******************************

Seura on lähettänyt Kaupunkisuunnitteluvirastolle (KSV)  mielipiteen Kruunuvuoren alueen asemakaavaluonnoksesta http://www.laajasalo.net/tietoa-seurasta/kannanotot/seuran-kannanottoja-vuonna-2014/kruunuvuoren-alueen-asemakaavalu/

******************************

Kruunusiltojen kuulumiset katsastettiin siltaillassa (KSV 27.11.2014). Tilaisuudessa esiteltyä aineistoa löytyy tästä:

http://www.hel.fi/www/uutiset/fi/kaupunkisuunnitteluvirasto/siltailta_kuulumiset?pageDesign=helsinkishared/uutisartikkeli-virasto

******************************

TV-ohjelma Laajasalosta: "Kruunuvuorenranta rajattava öljysataman alueelle

"Kaupunkitelevisiossa M2Hz nähtävänä Kaupunkimetsäliike-televisiosarjan kolmannessa osassa tarkastellaan Kruunuvuorenrantaa koskevia rakennussuunnitelmia. Ohjelma on katsottavissa osoitteessa http://www.m2hz.net/ohjelmat/kaupunkimetsaliike  

******************************

Laajasalo-Degerö Seura on mukana Kaupunginsuunnitteluviraston uudessa projektissa "Esikaupunkien renessanssi". "Esikaupunkien renessanssi on strategista maankäytön suunnittelua. Tärkeässä roolissa on edellytysten luominen täydennysrakentamiselle. Tavoitteena on etsiä ratkaisuja kaupungin kasvun haasteisiin ja Helsingin esikaupunkialueen seudullisen roolin muuttumiseen. Täydennysrakentamisella ja kaupunkitilaa kehittämällä parannetaan esikaupunkialueiden asumistasoa ja viihtyisyyttä." Aiheesta lisää http://www.esikaupunki.hel.fi/ > 5.10.2011 Laajasalon asukastilaisuudessa yli sata asukasta > Laajasalon renessanssia koskeva esitys (pdf-tiedosto)

******************************

Helsingin kaupungin Kaupunkisuunnitteluvirasto: Ajankohtaiset suunnitelmat: http://ksv.hel.fi/fi/projektisivu/kruunuvuorenranta/kruunuvuorenranta

Suunnitelmat kartalla- palvelussa voi tutustua asema- ja osayleiskaavojen ajankohtaiseen suunnittelutilanteeseen http://ptp.hel.fi/hanke/ > Nähtävillä olevat hankkeet > 19.2.2010 Kruunuvuorenranta, Stansvikin alue, asemakaava > Hyväksyn ylläolevat käyttöehdot

******************************