Laajasalo katsoo tulevaisuuteen

Laajasalo elää parhaillaan suurten muutosten aikaa. Vireillä on useita merkittäviä rakennusprojekteja, joiden myötä saarelle syntyy runsaasti uusia asuntoja. Myös palvelut kehittyvät, kun niiden kysyntä kasvaa uusien asukkaiden myötä. 

Vanhan öljysataman paikalle rakennettava Kruunuvuorenranta tuo Laajasaloon noin 12 500 uutta asukasta. Heistä ensimmäiset ovat jo muuttaneet uusiin koteihinsa, ja rakennustyöt jatkuvat arviolta vuoteen 2030 asti. Asuntojen lisäksi Kruunuvuorenrantaan tulee noin 1 000 uutta työpaikkaa sekä kaksi koulua, useita päiväkoteja, leikkipuistoja, nuorisotila ja liikuntapuisto. 

Kruunusiltojen rakentaminen alkaa arviolta vuonna 2021, ja tulevaisuudessa ne yhdistävät Laajasalon suoraan Helsingin kantakaupunkiin. Kolmen sillan kokonaisuus kulkee Kruunuvuorenrannasta Korkeasaaren kautta Kalasatamaan ja puolittaa etäisyyden Rautatientorille 11 kilometristä 5,5 kilometriin ja noin 20 minuuttiin. Silloille on suunniteltu raitiovaunukiskot ja kevyen liikenteen väylä. Yliskylästä rakennetaan sillalle suora raitiotieyhteys, jonka varrelle tulee uusia asuntoja ja kivijalkaliiketiloja. 

Uudisrakentamisen ohella pyritään säilyttämään Laajasalon vehreä ja merellinen luonne, ja tähän myös Laajasalo-Degerö Seura ry pyrkii omalla toiminnallaan vaikuttamaan. Näin Laajasalon upeat metsät, puistot, merenranta-alueet ja lähisaaret saadaan toivottavasti entistä paremmin palvelemaan paitsi saaren omien asukkaiden myös muiden helsinkiläisten tärkeitä virkistystarpeita.

Kruunuvuorenrannasta on linnuntietä Helsingin keskustaan vain kolme kilometriä. Kruunusiltoja pitkin matka taittuu tulevaisuudessa nopeasti raitiovaunulla tai polkupyörällä.

Kruunusillat-hankkeen etenemistä voit seurata Twitterissä

Twitter-tilistä vastaavat Kruunusillat-allianssi ja Helsingin kaupunki.